Bezpieczne Dni Morza

Dni Morza to ogromne wydarzenie, które przygotowywane jest przez wiele miesięcy. W kwestie organizacyjne i bezpieczeństwo włączają się różne jednostki i instytucje. Wszystko dopinane jest na ostatni guzik, żeby Dni Morza były niezwykle atrakcyjne, ale przede wszystkim bezpieczne.

Koordynatorem kwestii dotyczących bezpieczeństwa Dni Morza jest Wydział Zarządzania Kryzysowego. Specjalny sztab, zlokalizowany na tarasie Wałów Chrobrego, spina działania służb – policji, straży miejskiej, służb medycznych i organizacji pozarządowych takich jak WOPR, Pomorskie Towarzystwo Ratownicze oraz Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Działaniami służb na obszarach wodnych kierować będzie zespół zlokalizowany na Wyspie Bielawa. Ponadto wsparcia w tym względzie udzielać będzie Miejski Sztab Policji KMP oraz Miejskie Stanowisko Kierowania PSP.

• Działania Policji

Większa niż zazwyczaj liczba patroli będzie dbała o bezpieczeństwo już na trasach dojazdowych do Szczecina. Służby spodziewają się zwiększonego ruchu pojazdów, w tym osób które przyjadą specjalnie na Dni Morza. Apelujemy do wszystkich kierowców, aby przede wszystkim zwracali uwagę na ewentualne zmiany w organizacji ruchu. Funkcjonariusze, w zależności od sytuacji, będą odpowiednio kierować ruchem.

Policyjne patrole będą widoczne nie tylko na szczecińskich ulicach i nadodrzańskich bulwarach, ale oczywiście w łodziach oraz na koniach. W pilnowaniu bezpieczeństwa pomoże mundurowym także system miejskiego monitoringu i nieumundurowani funkcjonariusze dyskretnie wmieszani w tłum.

Z uwagi na charakter tej plenerowej imprezy, wzorem lat minionych, w wyznaczonych miejscach ustawione zostaną betonowe zapory, które zabezpieczą teren przeznaczony dla spacerujących gości Dni Morza.

Na tarasie Hakena będzie funkcjonował policyjny punkt informacyjny i opieki nad dziećmi. Przypominamy także dorosłym – rodzicom i opiekunom, aby w sposób szczególny uważali na swoje pociechy. W trakcie tak dużych imprez, tłumu, ważne jest, aby dziecko wiedziało co powinno zrobić, gdy się zgubi.

Apelujemy także, aby uważać na kieszonkowców! Czujność zachowajmy w środkach komunikacji oraz w tłumie, podczas imprezy. Prosimy, aby wszystkie spostrzeżenia dotyczące niepokojących zachowań innych osób, pozostawionych „bez opieki” przedmiotów lub wszelkich przejawów łamania prawa, niezwłocznie przekazywać służbom porządkowym lub telefonicznie pod nr 112, 997. Policja oraz Straż Miejska w ramach swoich ustawowych zadań współpracują, wydzielając osobne siły i środki do działań na obszarach wodnych i lądowych.

• Działania Straży Miejskiej

Zadaniem Straży Miejskiej będzie zapewnienie porządku publicznego w miejscu imprezy oraz między innymi graniczenie w maksymalnym stopniu nieprawidłowego parkowania w obrębie Dni Morza, zapobieganie wybrykom chuligańskim popełnianym przez grupy młodzieży, ujawnianie i ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń, w tym nieletnich sprawców czynów karalnych lub zagrożonych demoralizacją, zapobieganie i egzekwowanie przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym szczególnie zakaz ruchu i wjazdu. Straż Miejska będzie wspierać działania służb ochrony na barierach zamykających ruch kołowy.

Podczas wydarzenia służby będą zwracały uwagę i reagowały na osoby posiadające niebezpieczne przedmioty, w tym szklane pojemniki i butelki,

Strażnicy Miejscy będą obserwować teren, udzielać niezbędnych informacji uczestnikom imprezy np. o punktach medycznych, informacyjnych, izbie dziecka oraz udzielać pomocy.

Na zakończenie działań planowana jest obowiązkowa kontrola rejonu – sprawdzenie czy nie znajdują się nim osoby potrzebujące pomocy medycznej.

Do zabezpieczenia miasta oddelegowanych zostanie 60 funkcjonariuszy i 24 pojazdy służbowe, zaś do zabezpieczenia imprezy 130 funkcjonariuszy, 49 pojazdów służbowych i 6 łodzi patrolowych.

Standardowo Straż Miejska Miasta Szczecin na bieżąco będzie współpracować ze służbami oraz wyznaczonymi podmiotami w celu zapewnienia porządku podczas trwania imprezy.

• Działania WOPR

Szczeciński WOPR w trakcie Dni Morza oddeleguje 20 ratowników wodnych do służby w ramach imprezy. 3 łodzie ratownicze oraz 1 skuter ratowniczy pozostawione zostaną do dyspozycji koordynatora z ramienia WOPR.

Służba polegać będzie na prowadzeniu patroli ratowniczych oraz stałego dyżuru ratowników na wypadek nagłego zdarzenia np. zderzenia jachtów czy wypadku masowego. Służba i koordynator operować będzie z bazy na wyspie Bielawa. Szczeciński WOPR ściśle współpracuje z KM Policji w Szczecinie i jej Referatem prewencji na wodach i terenach przywodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na akwenach objętych działaniami Dni Morza 2018.

Przypominamy mieszkańcom o konieczności przestrzegania zaleceń i poleceń służb na lądzie i na wodzie w tym ratowników WOPR.


Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się