Konkurs ofert na najem powierzchni biurowych

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w drugim konkursie na najem powierzchni biurowych wraz zapleczem socjalnym (powierzchnia 107,36m2) w budynku przy ul. Jana z Kolna 7 w Szczecinie.


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

Złożenie oferty na „Formularzu Oferty” wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru wraz z dokumentami określonymi w formularzu.

Oferent może przed złożeniem oferty dokonać oględzin pomieszczeń, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu

Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert / Otwarcie ofert:

Oferty należy złożyć do 7 sierpnia 2018r do godz. 9.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 7 sierpnia 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Wendy 8 w Szczecinie.

Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem proponowanej wysokości czynszu (100%).

Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://zegluga.szn.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń przy budynku Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.

Do pobrania:

- regulamin konkursu

- rzut pomieszczeń

- formularz zgłoszeniowy

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się